Αρχική ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ κλπ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

photo

DESCAL

The DESCAL is a specifically designed tool for HVAC professionals to flush boilers and heat exchangers with anti-scale agents. The device was tested and approved with the following agents (max. fluid temperature 40°C).
An agent circulates between heat exchanges and the DESCAL. Limescale is softened, washed out and collected in the tank.
The flushing process is repeated until the liquid is free of scale residues which can be controlled via the transparent hoses and the filter casing.

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ κλπ

Open PDF: