ΑρχικήΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ

Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένους από τους πελάτες μας:


ΔΕΗ Α.Ε

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Αλουμίνιο της Ελλάδος Α.Ε

ΤΕΡΝΑ Α.Ε

Μ.Ι ΜΑΙΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε

BIC Βιολέξ Α.Ε

ΤΙΤΑΝ Α.Ε

LAFARGE

Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε

Όμιλος Πλαστικά Θράκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε