ΑρχικήΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  •  Προμήθεια Βιομηχανικού Εξοπλισμού και Ανταλλακτικών.

Η ΕΛΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ αναλαμβάνει την προμήθεια και εισαγωγή εκ μέρους των πελατών της, του εξοπλισμού που σχετίζεται με την άντληση σε όλους τους τομείς. Εκτός των αντλιών που αποτέλεσαν και αποτελούν τη βάση της δραστηριότητας της, μπορεί να προμηθεύει μέσω αποκλειστικών συνεργασιών, μια γκάμα προιόντων γύρω απο την άντληση, όπως βαλβίδες υγρών και ατμού, ροομετρητές, αισθητήρες, αναδευτήρες και σωλήνες. Ταυτόχρονα υποστηρίζει με ανταλλακτικά όλα της τα προιόντα.

  • Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων.

Η Εταιρεία διαθέτει την εμπειρία και τις απαραίτητες συνεργασίες προκειμένου να υλοποιήσει ένα έργο μελέτης και εγκατάστασης ενός νέου αντλιοστασίου ή τροποποίησης μιας υφιστάμενης εγκατάστασης. 

  • Επισκευή Αντλιών.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει επίσης την επισκευή αντλιών σε πιστοποιημένο κατά ISO συνεργείο. Η προμήθεια των ανταλλακτικών γίνεται με ευθύνη της Εταιρείας μας απο τον κατασκευαστή ή εναλλακτικό προμηθευτή κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη. Η εξάρμωση απο την εγκατάσταση του πελάτη, η μεταφορά από και προς το χώρο επισκευής καθώς και η επανατοποθέτηση και δοκιμή λειτουργίας παρουσία του πελάτη, εκτελούνται απο εμάς κατόπιν συμφωνίας.  

  •  Παρακολούθηση Λειτουργικής  Κατάστασης Μηχανημάτων. 

 Η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της  υπηρεσίες παρακολούθησης λειτουργικής  κατάστασης (Machinery Condition Monitoring) των μηχανημάτων τους. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν σε συνεχή (online) ή περιοδική (offline)  παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων, όπως κινητήρες, αντλίες, ανεμιστήρες και εξαεριστήρες, γεννήτριες, μηχανισμούς μετάδοσης  κίνησης,  κ.α. 

Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και την εφαρμογή εξειδικευμένων μη καταστροφικών μεθόδων (όπως μέτρηση κραδασμών και θορύβων / Vibration Analysis, υπέρυθρη θερμογραφία / IR Thermography, υπέρηχοι / Ultrasound, ανάλυση λιπαντελαίου / Οil Αnalysis) από πιστοποιημένο προσωπικό, παρακολουθούμε (online ή offline) τη λειτουργία των μηχανημάτων χωρίς διακοπή της παραγωγής, με στόχο την έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων πριν αυτά γίνουν αισθητά στον χειριστή.

        Με τον τρόπο αυτό ο πελάτης επωφελείται από: 

- τη μείωση κόστους επισκευής, λόγω διάγνωσης βλάβης σε αρχικό στάδιο.
- τον καλύτερο προγραμματισμό συντήρησης και την αποφυγή περιττών εργασιών εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις λειτουργικών προβλημάτων μηχανήματος.
- τη βελτίωση αξιοπιστίας του μηχανήματος και επέκταση ορίου ζωής.
 
Επιπρόσθετα με την εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων διάγνωσης προσφέρονται υπηρεσίες ελέγχου εγκατάστασης νέων μηχανημάτων (startup/acceptancetesting συμφώνως ISO 10816), διάγνωσης επαναλαμβανόμενων βλαβών (instant machinery fault diagnostics) και επιτόπιας ζυγοστάθμισης (onsite balancing) για κινητήρες, ανεμιστήρες και γεννήτριες ηλεκτρικής ισχύος.