Αρχική ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ Προσθήκη/Αφαίρεση Ανθρακικού και Εναζώτωση

Προσθήκη/Αφαίρεση Ανθρακικού και Εναζώτωση

  • Βαρυτική Ανάμιξη
  • Ανάμιξη Μαγιάς
  • Εναζώτωση
  • Προσθήκη & Αφαίρεση Ανθρακικού
  • Προσθήκη Αέρα στο Ζύθο