Αρχική ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΤΛΙΕΣ Φυγοκεντρικές Μεταλλικές

Μεταλλικές

  • Αντλίες ALLWEILER με μαγνητικό coupling
  • Αντλίες για συνήθεις εφαρμογές ALLWEILER ΝΤ
  • Αντλίες για τη χημική βιομηχανία - ALLWEILER CNH
  • Αντλίες υψηλών θερμοκρασιών - ALLWEILER ALLHEAT