Αρχική ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΡΟΟΜΕΤΡΗΤΕΣ/ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ

ΡΟΟΜΕΤΡΗΤΕΣ/ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ

  • Ενδείκτες στάθμης
  • Ηλεκτρικά / ηλεκτρονικά παρελκόμενα ροομέτρων
  • Ροόμετρα διαφορικής πίεσης (Differential pressure)
  • Ροόμετρα με πτερύγιο (Flap type)
  • Ροόμετρα μεταβλητής διατομής (Variable area)
  • Υαλοδείκτες